Whisper

Created in 2017
60 x 80 cm
Oil on Cotton

Tao Xian Sarugakucho #1Tao Xian Negation #4